Danh sách ứng viên
Ảnh Họ tên Ngày sinh Thông tin
Lê Gia Huy 03/02/2011 Điện thoại: 0919089789
Học vấn: Đại học
Ngành học: CNTT
Số năm kinh nghiệm: 1
Lê Thị hà 14-10-1990 Điện thoại: 09122221
Học vấn: ĐH
Ngành học: ĐH
Số năm kinh nghiệm: 0
Lê Xuân Sang 12/12/2012 Điện thoại: 0987654321
Học vấn: Đại học
Ngành học: CNTT
Số năm kinh nghiệm: 0
số lượt truy cập
8861
Hôm nay: 150
Số người trực tuyến: 10