Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Minh Quang Gỗ Hình đại diện
Địa chỉ: Xuân Hòa, Như Xuân, Thanh Hóa
Website: www.minhquanggroup.com
Địa thoại: 0982537288
Giới thiệu:

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất lâm nghiệp, chế biến lâm sản xuất khấu.

số lượt truy cập
8883
Hôm nay: 172
Số người trực tuyến: 10