Tên doanh nghiệp: Cty Tiến Thịnh Hình đại diện
Địa chỉ: 29 Trường Thi, P. Trường Thi, TPTH
Website: Đang cập nhật
Địa thoại: 0373.852859
Giới thiệu:

 Giám đốc: Trấn Thị Sự

Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác sản xuất kinh doanh đá ốp lát, vật liệu xây dựng từ đá. 

số lượt truy cập
41807
Hôm nay: 37
Số người trực tuyến: 15