Quyền lợi và nghĩa vụ
Cập nhật lúc: 08:59 AM ngày 25/04/2013
Quyền lợi và nghĩa vụ

 

I- QUYỀN LỢI

1. Được đóng góp ý kiến, kiến nghị thông qua Hiệp hội và được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

2. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất và kinh doanh. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo tay nghề do Hiệp hội tổ chức hoặc Hiệp hội được mời tham gia;

3. Được tham gia các công việc của Hiệp hội, được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các giao dịch;

4. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Hiệp hội tổ chức;

5. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội, thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội, được tham gia các Đại hội Hiệp hội, các hội nghị, hội thảo của Hiệp hội. Được phê bình chấp vấn Ban chấp hành Hiệp hội về mọi chủ trương hoạt động của Hiệp hội;

6. Được ra khỏi Hiệp hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Hiệp hội;

7. Hội viên danh dự và hội viên liên kết được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử vào các chức danh lãnh đạo, ban kiểm tra của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội;

II- NGHĨA VỤ

1. Tôn trọng và chấp hành Điều lệ Hiệp hội, Nghị quyết của Đại hội, Quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội;

2. Tham gia đầy đủ các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh;

3. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định do Đại hội của Hiệp hội hoặc ban chấp hành Hiệp hội đề ra;

4. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ tịch, Ban Chấp hành Hiệp hội phân công;

5. Thực hiện các báo cáo có liên quan theo quy định của Hiệp hội./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Thư mời

  • số lượt truy cập
    8866
    Hôm nay: 155
    Số người trực tuyến: 13