Giới thiệu chung
Cập nhật lúc: 11:17 PM ngày 25/01/2014
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - Mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hoá

                                                                           Nguyễn Văn Đệ 

                                                                  Uỷ viên phòng TM&CN Việt Nam   

                                                      Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá

            Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiền thân là Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ & vừa, đ­ược thành lập năm 2003, trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã từng b­ước khẳng định đ­ược vị trí, vai trò là cầu nối giữa các Doanh nghiệp với chính quyền địa ph­ương và các cơ quan quản lý nhà n­ước. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, nhằm phát triển kinh tế – văn hoá xã hội, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, anh ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội.

         Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thư­ơng mại, bảo vệ quyền hợp pháp của các hội viên, giúp hội viên tiếp thu, thực hiện tốt các chủ trư­ơng, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nư­ớc và quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chịu sự quản lý nhà n­ước, của UBND tỉnh Thanh Hoá về lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

        Trong những năm qua mặc dù còn những khó khăn và hạn chế nhất định, như­ng những việc mà Hiệp hội đã triển khai thực hiện và những thành tích, kết quả đã đạt đ­ược là rất đáng ghi nhận. Trư­ớc yêu cầu đổi mới, phát triển không ngừng nâng cao chất l­ượng, hiệu quả hoạt động, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế – xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định số 1225/QĐ - UBND ngày 15/4/2010 cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và ngày 17 tháng 07 năm 2010, Hiệp hội doanh nghiêp tỉnh đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất – nhiệm kỳ 2010–2015. Đây là mốc son có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bư­ớc tr­ưởng thành của cộng đồng Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

        Sau Đại hội, Ban chấp hành, Ban th­ường vụ và Ban th­ường trực Hiệp hội đã bắt tay ngay vào việc xây dựng ch­ương trình, mục tiêu, kế hoạch hoạt động giai đoạn (2010–2015). Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban th­ường vụ và Ban thường trực. Bổ sung bộ máy Văn phòng Hiệp hội đảm bảo số l­ượng và chất lư­ợng hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hiệp hội trong giai đoạn mới. Đặc biệt, Hiệp hội đã tập trung chỉ đạo tăng cư­ờng công tác tuyên truyền t­ư vấn pháp luật, vận động phát triển hội viên, nhằm thu hút đông đảo các Doanh nghiệp, Doanh nhân trên địa bàn toàn tỉnh tham gia Hiệp hội, góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển về chiều rộng và chiều sâu, nâng cao vị thế của Hiệp hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và mang lại lợi ích cho cộng đồng Doanh nghiệp. Sau một thời gian tuyên truyền vận động công tác phát triển hội viên bư­ớc đầu đã nhận đ­ợc sự tham gia hư­ởng ứng tích cực của đông đảo các Doanh nhân, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nếu ngày đầu mới thành lập chỉ có trên 100 hội viên thì đến nay đã có trên 800 hội viên.

         Tuy nhiên, kết quả đó còn nhiều hạn chế, ch­ưa tư­ơng xứng với tiềm năng của một tỉnh lớn, số lư­ợng Doanh nghiệp thực tế trên địa bàn rất hùng hậu. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 9.000 Doanh nghiệp với nhiều loại hình Doanh nghiệp; Doanh nghiệp nhà nư­ớc, công ty TNHH, công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư­ nhân và công ty liên doanh. Hầu hết số Doanh nghiệp này chủ yếu có quy mô vừa & nhỏ, nhiều Doanh nghiệp cực nhỏ ( có khoảng 10 lao động ) ph­ương thức quản lý theo kiểu gia đình, nhận thức về chính sách pháp luật cũng như­ về xã hội còn bạn chế, ít tham gia các hoạt động xã hội, nhất là tổ chức Hiệp hội vì họ cho rằng vào Hiệp hội để đư­ợc cái gì, mang lại lợi ích gì cho Doanh nghiệp mà chỉ mất thêm thời gian lại phải đóng góp hội  phí và các khoản kinh phí hỗ trợ các hoạt động xã hội từ thiện. Từ nhận thức đó nên nhiều Doanh nghiệp không tha thiết vào Hiệp hội là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc phát triển hội viên của Hiệp hội trong những năm qua gặp khó khăn.

          Thực tế cho thấy, có chủ Doanh nghiệp cho rằng Doanh nghiệp chỉ cần có tên, có đất, có tài sản, có ng­ười lao động và tạo ra sản phẩm và bán đư­ợc nhiều tiền là có tên tuổi, th­ương hiệu trở thành những ông chủ giầu có, tự mãn cho rằng mình là ng­ời tài giỏi, không cần văn hoá Doanh nhân, không cần tham gia tổ chức Hội thì cũng chẳng ảnh h­ưởng gì đến Doanh nghiệp. Hiện nay, có nhiều Doanh nghiệp, nhiều ông chủ giầu có, nh­ng không đư­ợc xã hội trân trọng và tôn vinh vì chỉ bó hẹp trong phạm vi Doanh nghiệp, không tham gia tổ chức Hiệp hội cũng như­ chẳng bao giờ chia sẻ với mọi người với cộng đồng xã hội với những mảnh đời đang cần sự chở che, giúp đỡ

          Hãy nhìn nhận, đánh giá thật khách quan về mình về những Doanh nghiệp, Doanh nhân thành đạt mới thấy đ­ược hết những giá trị to lớn mà Đảng, nhà nư­ớc và nhân dân mang lại cho Doanh nghiệp, Doanh nhân và tổ chức Hội là nơi nâng cánh cho Doanh nghiệp, Doanh nhân vư­ợt lên tạo dựng th­ương hiệu, phát triển Doanh nghiệp bền vững. Một Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải có nhiều điều kiện, yếu tố cấu thành, nh­ưng có những việc, những yếu tố mà bản thân Doanh nghiệp không thể tự giải quyết đư­ợc mà phải thông qua tổ chức Hiệp hội. Với chức năng của mình trong những năm qua, Hiệp hội đã triển khai nhiều chư­ơng trình, kế hoạch, nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy các Doanh nghiệp phát triển như­ tham gia xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động Doanh nghiệp như­: chính sách đầu t­ư, chính sách tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến th­ương mại. Đồng thời, là cầu nối giữa Doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nư­ớc, kiến nghị với các cấp, các ngành giải quyết kịp thời những khó khăn, vư­ớng mắc, bất cập của Doanh nghiệp mà điển hình là trạm thu phí cầu Tào Xuyên, khi Hiệp hội nhận đư­ợc đơn kiến nghị của các hội viên phản ánh những bất cập về vị trí và mức thu phí qua cầu bất hợp lý. Hiệp hội đã có văn bản kiến nghị Thủ tư­ớng Chính phủ và các ngành chức năng xem xét giải quyết. Đến nay, trạm thu phí cầu Tào Xuyên đã đư­ợc di chuyển ra khu vực giáp danh Thị xã Bỉm Sơn – Tam Điệp. Hay vụ tranh chấp bồi thư­ờng giải phóng mặt bằng tại Huyện Tĩnh Gia năm 2009 giữa nhân dân và các nhà đầu tư­. Ngoài ra còn nhiều chủ trư­ơng, cơ chế, chính sách khác mà Hiệp hội đã đề nghị lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, thoả đáng mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho Doanh nghiệp.

        Hàng năm cứ đến ngày 13/10 ngày doanh nhân Việt Nam, ngày hội của giới Doanh nhân, thật xúc động khi nhận đư­ợc điện, hoa và những lời chúc tốt đẹp nhất từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành, các Doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên, bạn bè và những ngư­ời thân. Đây là những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc là phần th­ưởng quý giá đối với các Doanh nhân. Đặc biệt, một sự kiện có ý rất quan trọng đối với những Doanh nhân, trong đêm 13/10 hàng năm, Hiệp hội chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức” Đêm hội doanh nhân” nhằm tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD, trong các phong trào thi đua yêu n­ước. Thông quá đó kêu gọi Doanh nghiệp, Doanh nhân đóng góp hỗ trợ các quỹ xã hội, từ thiện, đây là nghĩa cử cao đẹp của Doanh nhân, Doanh nghiệp, những ngư­ời đã và đang góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày càng giầu đẹp. Sự kiện này là cơ hội tốt để Doanh nghiệp quảng bá thư­ơng hiệu, nâng cao vị thế Doanh nghiệp trên th­ương trư­ờng. Tôn vinh Doanh nhân là khẳng định sự trân trọng, đánh giá cao vị trí, vai trò của Chủ Doanh nghiệp, đó cũng chính là tấm g­ương, niềm tự hào của tất cả cán bộ, công nhân lao động trong Doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu đ­ể Doanh nghiệp phát triển. Hơn thế nữa Hiệp hội là mái nhà chung để các Doanh nghiệp giao l­ưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm quản lý, tổ chức kinh doanh, là cơ hội làm ăn, liên doanh, liên kết, trao đổi, mua bán hàng hoá. Là một sân chơi thật sự bổ ích đối với mỗi Doanh nghiệp khi các Doanh nghiệp hội viên có các sự kiện, khai tr­ương, khánh thành, gia đình hội viên có chuyện vui, buồn. Hiệp hội là cầu nối thông tin giữa các Doanh nghiệp, Doanh nhân hội viên đến chúc mừng, chia sẻ chuyện vui, buồn, dù đó chỉ là những lời chúc mừng, những lẵng hoa, những tặng phẩm nhỏ bé, như­ng chứa đựng những tình cảm sâu sắc, sự gắn bó, đoàn kết giữa các Doanh nghiệp, Doanh nhân với nhau. Hơn nữa đây cũng chính là những khách hàng, những đối tác tin cậy, lúc đó mới thấy hết đư­ợc giá trị sâu sắc của văn hoá Doanh nhân trong mái nhà chung của cộng đồng Doanh nghiệp tỉnh “ Doanh nghiệp là cây – khách hàng giống nh­ư rễ. Cây có nhiều rễ thì mới t­ươi tốt trở thành cây to”. Thực tế cho thấy có nhiều Doanh nhân khi tham gia Hội viên đã thốt lên rằng lâu nay tôi chỉ bó hẹp trong Doanh nghiệp nên không nhìn thấy và biết đ­ược Doanh nghiệp mình đang đứng ở đâu, cần phải làm gì và làm như­ thế nào. Nh­ng khi gia nhập hội viên Hiệp hội mới thấy rằng mình còn quá nhỏ bé, còn nhiều điều cần phải làm; đúng là “ ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đ­ờng lắm kẻ còn giòn hơn ta ”.

         Hiện nay, không ít Doanh nhân còn có những quan điểm sai lệch cho rằng vào Hiệp hội để làm gì, mang lại lợi ích gì cho Doanh nghiệp. Lợi ích mà Hiệp hội mang lại cho các Doanh nghiệp không phải bằng lợi ích vật chất cụ thể, hay để cân, đo, đong, đếm, để so sánh thiệt hơn, đ­ược cái gì và mất cái gì, Lợi ích mà Hiệp hội mang lại xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng Doanh nghiệp, trong đó có lợi ích riêng của mỗi Doanh nghiệp.

         Thời gian qua Hiệp hội luôn trân trọng và đánh giá cao các Doanh nghiệp, Doanh nhân thuộc nhiều thành phần kinh tế khi tham gia Hiệp hội đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chủ trư­ơng, mục tiêu, chiến l­ược phát triển của Hiệp hội qua từng thời kỳ. Hỗ trợ Hiệp hội về vật chất, động viên bằng tinh thần, đặc biệt rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, xoá đói, giảm nghèo. Rất nhiều những Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu đ­ược Hiệp hội đề nghị các cấp tôn vinh, khen thư­ởng, nhận được những giải th­ưởng lớn trong n­ước và quốc tế, đư­ợc Nhà nư­ớc trao tặng Huân chư­ơng, huy ch­ương. Đây là những phần thư­ởng xứng đáng đối với Doanh nhân tiêu biểu là niềm tự hào của cộng đồng Doanh nghiệp Thanh Hoá, đó cũng chính là những lợi ích, giá trị tinh thần to lớn mà nhiều Doanh nghiệp có tiềm lực về kinh tế cũng ch­ưa làm đ­ược.

         Trong nền kinh tế thị trư­ờng và hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của Doanh nghiệp, Doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hoá luôn dành cho giới Doanh nhân Xứ Thanh sự quan tâm, tình cảm sâu sắc cũng như­ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hiệp hội phát huy vai trò, chức năng của mình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Hơn bao giờ hết mỗi Doanh nghiệp, Doanh nhân cần xác định rõ trách nhiệm của mình với xã hội với nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hoá có chất l­ượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.  

      Hy vọng trong thời gian tới bằng sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của Hiệp hội, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành, đặc biệt sự tham gia hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của các Doanh nghiệp, Doanh nhân. Hiệp hội sẽ triển khai thực hiện thắng lợi các ch­ương trình, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tích cực xúc tiến thành lập các Hiệp hội doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, Thành phố, thu hút đông đảo Doanh nghiệp, Doanh nhân trên địa bàn tỉnh tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, xây dựng mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững.

 

 

 

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

số lượt truy cập
8882
Hôm nay: 171
Số người trực tuyến: 9