Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Thanh Hóa tái cử Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Cập nhật lúc: 03:58 PM ngày 25/09/2019
Trong các ngày 18, 19 và 20/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra trọng thể với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

      Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn, sau 3 ngày làm việc Đại hội đã thực hiện hoàn tất chương trình nghị sự. Đại hội nhất trí Thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII trình tại Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024) là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

      Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử 62 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

      Tại Đại hội đã hiệp thương cử 374 người tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 .Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HHDN Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tái cử Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX ra mắt Đại hội)

 

 

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

số lượt truy cập
34498
Hôm nay: 197
Số người trực tuyến: 21