Thông tin về việc triển khai thực hiện Nghị Định số 116/2017/NĐ- CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô.
Cập nhật lúc: 03:48 PM ngày 21/11/2017
Thực hiện Công văn số số 13145/UBND-CN ngày 27/10/2017 của chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số số 116/2017/NĐ- CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

          Theo đó, Nghị định số 116/2017/NĐ- CP ngày 17/10/2017 có quy định về việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hảnh, bảo dưỡng ô tô và quy định về việc kiểm tra, giám sát  định kỳ, đột xuất đối với cơ sở bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa. Hiêp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giao thông vận tải tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đang kinh doanh và những doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị có nhu cầu kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện nội dung quy định về việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hảnh, bảo dưỡng ô tô và quy định về việc kiểm tra, giám sát  định kỳ, đột xuất đối với cơ sở bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp thông tin về Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa (Mr. Thuận - Phó trưởng phòng QLPT & NL, SĐT 090.377.8239) để tổng hợp báo cáo chủ tịch UBDN tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

         (Nghị Định  số 116/2017/NĐ- CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Thanh Hóa tại địa chỉ http://sgtvtthanhhoa.gov.vn)

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

số lượt truy cập
29930
Hôm nay: 54
Số người trực tuyến: 22