Thông báo về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Cập nhật lúc: 10:30 AM ngày 11/08/2017
Căn cứ công văn số 4135/STNMT-TCKH ngày 08/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nội dung Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong file đính kèm. Đề nghị doanh nghiệp tra cứu thông tin và thực hiện.

Trân trọng./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

số lượt truy cập
5403
Hôm nay: 153
Số người trực tuyến: 9